Seismic Hazard and Stress Field
2017 
  • Cecić, I., Meurers, R., Tertulliani, A., Grünthal, G., Kaiser, D., Pazdirková, J., Sović, I. (2017): Potres 6. maja 1976 v Furlaniji - Reevaluacija makrosezimčnih podatkov. - In: Raziskave s področja geodezije in geofizike 2016: Zbornik del, Ljubljana : Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, p. 15-25.